Put a sock in it

put a sock in it nghia la gi

Thành ngữ “put a sock in it” là một cụm từ tiếng Anh thông dụng, có nghĩa là yêu cầu ai đó im mồm, ngừng nói, ngừng làm phiền. Đây là cách nói khá sỗ sàng, thể hiện thái độ bực tức. Bạn nên cân nhắc khi sử dụng.

Xuất xứ của thành ngữ này không hoàn toàn rõ ràng, nhưng một giả thuyết phổ biến là nó xuất phát từ thời kỳ đầu của máy nghe nhạc gramophone. Khi muốn giảm âm lượng của máy, người ta hay nét một cái tất (sock) vào ống còi của máy để giảm tiếng ồn. Dù có đúng hay không, ngày nay cụm từ này đã trở thành một cách phổ biến để yêu cầu ai đó giữ im lặng một cách sỗ sàng, kém lịch sự.

Những chiếc máy nghe nhạc gramophone đời đầu kiểu này không có núm điều chỉnh âm lượng, để cho nó kêu nhỏ lại người ta phải nhét vào cái loa một chiếc tất, hay thứ gì đó tương tự
Những chiếc máy nghe nhạc gramophone đời đầu kiểu này không có núm điều chỉnh âm lượng, để cho nó kêu nhỏ lại người ta phải nhét vào cái loa một chiếc tất, hay thứ gì đó tương tự

Ví dụ cách dùng thành ngữ put a sock in it

At Home:

As the siblings bickered loudly about whose turn it was to use the computer, their mother shouted from the next room, “Both of you, put a sock in it! I’m trying to work.”

In the Classroom:

The teacher, growing tired of Jake’s constant interruptions during the lesson, finally said, “Jake, put a sock in it and let others have a chance to speak.

At Work:

During the meeting, when two colleagues started arguing about a minor detail, the manager intervened, “Enough! Both of you, put a sock in it. We have bigger issues to discuss.”

Among Friends:

As they waited in line for the movie, Sarah wouldn’t stop humming a tune. Finally, her friend laughed and said, “Sarah, put a sock in it! You’re driving me crazy with that song.”

In Public Transport:

On the late-night train, a passenger was loudly chatting on the phone. An irritated commuter finally said, “Excuse me, can you put a sock in it? Some of us are trying to rest.

Watching Sports:

At a local football game, one fan kept shouting negative comments about the referee’s decisions. His friend, trying to enjoy the game, turned to him and said, “Come on, put a sock in it. Just watch the game.”

Thành ngữ khác:
Moot Point nghĩa là gì?
Fob off nghĩa là gì?
Cụm từ High and Mighty nghĩa là gì?

4.7/5 - (4 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *