Close your eyes and think of England

1 view
close your eyes and think of england

“Close your eyes and think of England” (Nhắm mắt lại và nghĩ về nước Anh) là một thành ngữ đã lỗi thời. Ngày xưa, nhất là thời Victorian và Edwardian ở nước Anh, thành ngữ này thường dùng để khuyên bảo những cô dâu về nhà chồng trong những cuộc hôn nhân không phải vì tình yêu, mà là sắp đặt vì mục đích tiền bạc, hay môn đăng hộ đối, hoặc vì địa vị.

Nếu cô dâu có trót rơi vào một cuộc hôn nhân như thế thì nên nghĩ tới bổn phận và nghĩa vụ của mình mà nhắm mắt cam chịu chứ không nên than phiền. Tinh thần của câu thành ngữ là khuyên người ta như thế.

Trong lịch sử Á Đông ta cũng thấy không hiếm gì trường hợp những người phụ nữ phải hy sinh tình yêu và thanh xuân cho chuyện lớn quốc gia. Ở ta có Huyền Trân Công Chúa, hay ở Tàu có chuyện Chiêu Quân Cống Hồ. Hẳn nếu hai nàng đó ở bên trời tây thì người ta sẽ khuyên hai nàng là “close your eyes and think of China (or Dai Viet)”

Tuy nhiên đó là cách dùng nguyên thủy của câu thành ngữ này. Ngày nay, người ta dùng nó với hàm ý là sự cam chịu một tình huống nào đó mình không thấy thoải mái.

Ta xét một số ví dụ cho thành ngữ Close your eyes and think of England

Awkward Family Gathering:

Context: Jane had to attend a family reunion where she knew she’d have to endure hours of uncomfortable conversations with distant relatives.

Example: Jane decided to close her eyes and think of England as she made her way through the awkward family gathering, putting on a smile and engaging in polite conversation.

Tedious Work Meeting:

Context: Mark had a long and tedious work meeting ahead, full of technical jargon and budget discussions.

Example: Mark told himself to close his eyes and think of England as he sat through yet another work meeting filled with charts, graphs, and numbers.

Unpleasant Commute:

Context: Sarah had to endure a long and crowded commute on a hot and humid day.

Example: Sarah closed her eyes and thought of England as she squeezed into the packed subway car, trying to find some mental escape from the discomfort.

Enduring a Boring Lecture:

Context: Tom was attending a mandatory lecture on a topic he had no interest in.

Example: Tom decided to close his eyes and think of England during the lecture, hoping that the time would pass more quickly.

Unenjoyable Task at Home:

Context: Emily had to spend her Saturday cleaning out the cluttered garage, a task she had been dreading.

Example: Emily reminded herself to close her eyes and think of England as she tackled the messy garage, knowing it was a necessary chore.

Đánh giá

Lightway nhận được 300đ/1 lượt kích quảng cáo của các bạn, trang trải một phần chi phí duy trí trang web và viết content chia sẻ kiến thức.

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH