Phân biệt to do và to creat

4 views
to do va to create

Trong tiếng Anh, “to do” và “to create” là hai động từ khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng:

To do (làm, thực hiện):

  • “To do” thường được sử dụng để chỉ hành động thực hiện một công việc, nhiệm vụ hoặc hoạt động nào đó, không nhất thiết liên quan đến việc tạo ra một sản phẩm mới.
  • Ví dụ: I need to do my homework (Tôi cần làm bài tập về nhà).

To create (tạo, sáng tạo):

  • “To create” thường được sử dụng để chỉ hành động tạo ra, sáng tạo ra một cái gì đó mới, ví dụ như một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm, một ý tưởng hay một dự án.
  • Ví dụ: She wants to create a new painting (Cô ấy muốn tạo ra một bức tranh mới).

Tóm lại, “to do” thường dùng để chỉ việc thực hiện công việc, nhiệm vụ hoặc hoạt động, trong khi “to create” dùng để chỉ việc tạo ra điều gì đó mới, sáng tạo và độc đáo.

Một số thành ngữ tiếng Anh về cái chết
Farm, farmer và những thành ngữ với từ farm

4.7/5 - (4 votes)

Lightway nhận được 300đ/1 lượt kích quảng cáo của các bạn, trang trải một phần chi phí duy trí trang web và viết content chia sẻ kiến thức.

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH