You’ve never had it so good

17 views
You've never had it so good nghia la gi

Thành ngữ “You’ve never had it so good” (tốt chưa từng thấy) được sử dụng để nói về tình huống hiện tại đang rất tốt và thoải mái, có thể tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ.

  1. “With advances in technology and medicine, we’ve never had it so good in terms of our health and quality of life.”
  2. “The economy is booming and job opportunities are abundant, you’ve never had it so good in terms of your career prospects.”
  3. “Thanks to modern conveniences like smartphones and the internet, we’ve never had it so good in terms of staying connected with friends and family.”

Nguồn gốc của thành ngữ này xuất phát từ bài phát biểu của Thủ tướng Anh Harold Macmillan vào năm 1957 trong một bối cảnh kinh tế phát triển, khi ông nói với những người dân Anh rằng: “You’ve never had it so good”. Tuy nhiên, câu này đã trở thành một thành ngữ phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và nhiều quốc gia trên thế giới.

“Let us be frank about it: most of our people have never had it so good. Go around the country, go to the industrial towns, go to the farms, and you will see a state of prosperity such as we have never had in my lifetime – nor indeed in the history of this country.”

Thành ngữ khác:
Ace in the hole – quân Át Chủ Bài
Put a sock in it
Paper Tiger – Hổ giấy

5/5 - (3 votes)

Lightway nhận được 300đ/1 lượt kích quảng cáo của các bạn, trang trải một phần chi phí duy trí trang web và viết content chia sẻ kiến thức.

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH