SWALK – sealed with a loving kiss

23 views
sealed with a kiss nghĩa là gì

Sealed with a loving kiss, viết tắt là SWALK, là cụm từ người ta hay viết bên ngoài bì thư, nhất là những bức thư cá nhân nặng tình cảm, như một cách bày tỏ sự tha thiết và chân thành của người gửi thư dành cho người nhận.

Cụm từ này được dùng nhiều trong thế chiến thứ 2. Quân nhân chiến đấu xa nhà, nhớ mong quê hương và người thân, nên họ đề dòng chữ này ngoài bì thư.

Về sau cụm từ trở thành một hình thức ẩn dụ, được dùng trong nhiều trường hợp, như bưu thiếp, trong một dự án, hay trong một bài phát biểu. Dưới đây là một số ví dụ và cách dùng thành ngữ sealed with a kiss.

➣ In a letter: “This letter is sealed with a loving kiss, just like the ones I give you every day. All my love, [Your Name]”

➣ In a card: “This card is sealed with a loving kiss to let you know how much I love and care for you. Happy birthday!”

➣ In a project or task: “This project is sealed with a loving kiss, which means I put in extra effort to make sure it’s done with care and precision.”

➣ In a speech or toast: “And now, I would like to seal this speech with a loving kiss to all of you, for your unwavering support and friendship.”

Tìm hiểu về thành ngữ Flash in the pan
Một số thành ngữ nói chuyện tiền bạc trong tiếng Anh
Bring sand to the beach – Chở củi về rừng

5/5 - (1 vote)

Lightway nhận được 300đ/1 lượt kích quảng cáo của các bạn, trang trải một phần chi phí duy trí trang web và viết content chia sẻ kiến thức.

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH