We know where you live

7 views
thành ngữ we know where you live

Thành ngữ we know where you live được dùng như một lời đe dọa. Người nói hàm ý biết rõ địa chỉ nơi chốn của đối phương để có thể tìm tới, và ra tay làm hại nếu cần.

Thành ngữ này chủ yếu được dùng với nghĩa ẩn dụ, hàm ý cảnh báo đối phương rằng thông tin nhạy cảm của họ đang bị nắm giữ và có thể được dùng để làm hại họ.

Nguồn gốc thành ngữ we know where you live không rõ ràng, nhưng từ lâu đã được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau. Lời đe dọa này có thể thấy trong rất nhiều tư liệu, bao gồm phim ảnh, văn học, và văn hóa đại chúng. Ban đầu có lẽ nó được dùng với nghĩa đen, về sau mới dần dần dùng theo nghĩa bóng.

Một số ví dụ về thành ngữ we know where you live:

  • A parent threatening a misbehaving child: “If you don’t clean your room, we know where you live.”
  • A criminal warning a witness: “If you testify against us, we know where you live.”
  • An employer threatening an employee: “If you don’t complete the project on time, we know where you live.”
  • A political activist warning a corrupt official: “If you don’t resign, we know where you live.”

Trong tất cả các ví dụ trên, người nói dùng thành ngữ này như một lời đe dọa, cảnh báo đối phương rằng họ nắm thông tin nhạy cảm để buộc đối phương không làm gì trái ý họ.

Thành ngữ khác:
Choir nghĩa là gì và thành ngữ preaching to the choir
Một vài thành ngữ liên quan tời đồng hồ và thời gian

5/5 - (2 votes)

Lightway nhận được 300đ/1 lượt kích quảng cáo của các bạn, trang trải một phần chi phí duy trí trang web và viết content chia sẻ kiến thức.

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH