Em đưa ta về đời

em dua ta ve doi

Cũng chỉ là gian dối
Ôi nhỏ của lòng ta
Sầu nghiêm như tháp cổ
Buồn giàn theo mây xa
Em về trên lối lá
Lời vàng thơm môi hoa
Cây nghe chừng nín thở
Khi môi tìm môi mau
Đôi bàn tay có tội
Dấu đi trong lòng nhau

Cũng chỉ là gian dối
Ôi nhỏ của lòng ta
Ngồi thu trong bóng tối
Quán, ngoài sương giăng mau
Mái im cùng ngói bụi
Xe nằm chờ bến sâu
Ngày qua đi rất vội
Như tình ta cho nhau

Cũng chỉ là gian dối
Thương nhỏ của lòng ta
Nụ hôn đầu đắm đuối
Em đem ta về đời
Vòng tay người phút cuối
Đưa hồn ta ra khơi
Cuối trời nhung nhớ mới
Mối sầu xưa lên ngôi
Áo vàng hiu hắt thổi
Buồn ta, buồn ta trôi

Cũng chỉ là gian dối
Thương nhỏ của lòng ta
Đợi chờ gần mãn kiếp
Nhớ nhung muốn bạc đầu
Mà em chừng xa lạ
Như chưa từng quen nhau
Còn gì trông ngóng nữa

Cũng chỉ là gian dối
Thương nhỏ của lòng ta
Buồn hôm nay ngó lại
Thấy sầu ta nguy nga
Mưa còn trên lối cũ
Gió còn chờ sương sa
Cửa đời còn gió tạt
Lòng ta còn ai qua?

Đánh giá
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *