More bang for your buck nghĩa là gì?

169 views
more bang for your buck

More bang gor your buck là một thành ngữ Mỹ, nghĩa là bỏ ra cùng một số tiền, hoặc công sức, nhưng thu được kết quả tốt hơn, nhiều hơn. Tiếng Việt ta có từ gần nghĩa là món hời.

With this program you get more bang for your buck.
Chương trình này là món hời cho bạn đó.

As well as their cultural cachet, these cars have a simple appeal: they offer more bang for your buck than virtually any other vehicle on the planet. (Times, Sunday Times (2013)
Cũng như dấu ấn văn hóa của họ, những chiếc xe này mang ý nghĩa kêu gọi đơn giản: chúng là món hời lớn hơn nhiều so với bất kỳ phương tiện nào trên hành tinh này.

Khái quát về thì của động từ tiếng Anh
Cách sử dụng động từ to get trong tiếng Anh

Nguồn gốc câu nói more bang for your buck

Nhiều nguồn tài liệu cho rằng câu nói này là của Thư ký bộ Quốc phòng Mỹ Charles Wilson nói năm 1953. Tuy nhiên, Wilson không phải người tạo ra câu nói này, mà nó đã được dùng phổ biến trước đó trong quân đội Mỹ.

Lần đầu tiên câu nói được nhắc đến trong một ấn phẩm là trong mục quảng cáo của tờ Metals and Plastics Publications, 1940. Không nhà quảng cáo nào lại dùng một cụm từ khó hiểu với công chúng, nên chắc rằng cụm từ này đã phổ biến thời đó.

More bang for your buck giờ có phiên bản phổ biến hơn là a bigger bang for your buck.

Đánh giá

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH