Từ vựng với động từ to come

2 views
vocabulary with to come

To come to go khác nhau. Hình minh họa dưới đây sẽ cho bạn thấy sự khác biệt đó.

A – Come in/out

Chúng ta nói come in! khi có ai đó gõ cửa phòng xin vào.

Come out thường ngược với come in.

A woman came out of the shop with two big bags.

You put money in and the ticket comes out of the machine.

B – Come back and come home

Come back nghĩa là “trở lại nơi mà từ đó bạn đã đi.”

She went away for three days. She came back yesterday. (She is here again)
Cô ấy đã đi xa ba ngày. Cô ấy trở về ngày hôm qua.

Come back thường được dùng với from. Tức là trở về từ nơi nào đó.

They came back from Italy yesterday.
Họ trở về từ Ý ngày hôm qua.

Come home nghĩa cũng tương tự, nhưng để chỉ cụ thể là về nhà.

Mother: What time did you come home last night. (Tối qua con về nhà lúc mấy giờ?)

Anne: Oh, about elevent o’clock.

Mẹ: What! Elevent! That’s too late.

Đọc thêm:
Từ vựng với động từ to take
Cách sử dụng động từ to get trong tiếng Anh

C – Các cách dùng quan trọng của come

A: What country do you come from? (Hỏi quê quán)

B: I’m from Norway. (Hoặc đầy đủ là I come from Norway.)

We’re going to a disco tonight. Do you want to come along (=come with us)

Come and see me some time (=visit me).

5/5 - (3 votes)

Lightway nhận được 300đ/1 lượt kích quảng cáo của các bạn, trang trải một phần chi phí duy trí trang web và viết content chia sẻ kiến thức.

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH

Bài viết có hữu ích cho bạn?

Support trang bằng cách kích quảng cáo bên dưới. Mỗi lượt kích Lightway nhận được 300đ

Trang bạn đang xem có đặt quảng cáo của Google. Ủng hộ ad vài giọt cà phê bằng cách kích vào quảng cáo bất kỳ nhé!