Thành Ngữ Tiếng Anh

A golden key can open any door – Có tiền mua tiên cũng được

38 views
a golden key can open any door

Thành ngữ A golden key can open any door là câu thành ngữ nói về sức mạnh của đồng tiền, nghĩa là nếu bạn có đủ tiền trong tay thì có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn.

Although the fancy hotel had been booked solid for months, Lori was able to reserve a room quite easily. A golden key can open any door.
Tuy cái khách sạch đó đã kín chỗ trong nhiều tháng, nhưng Lori vẫn có thể đặt phòng dễ dàng. Có tiền thì mua tiên cũng được.

Jill: I’m amazed that Sally got into a good university; her grades were so poor.
Tớ ngạc nhiên là Sally lại đậu trường tốt vậy, điểm cô ta thấp tè.

Jane: Well, she comes from a wealthy family, and a golden key can open any door.
Có gì đâu, con nhà đại gia mà, có tiền thì mua tiên cũng được.

 Jane: How did Fred manage to get invited to the party at the country club? It’s so exclusive there.
Sao Fred lại được mời tới bữa tiệc của câu lạc bộ đó nhỉ? Ở đó đắt lắm.

Alan: Yes, but a golden key can open any door.
Phải rồi, nhưng có tiền thì mua tiên cũng được.

Học thành ngữ:
Thành ngữ a fool and his money are soon parted
Thành ngữ Wear your heart on your sleeve – Ruột để ngoài da

Nguồn gốc thành ngữ a golden key can open any door

Ý tưởng này hẳn là đã có từ rất lâu, vì tiền bạc đã tồn tại gần như song song với lịch sử loài người. Và không chỉ trong tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có những thành ngữ diễn tả sức mạnh của đồng tiền như thành ngữ này. Nhưng người đầu tiên viết thành ngữ này thành văn bản là nhà soạn kịch người Anh, John Lyly, trong tác phẩm Euphues and his England của ông, in năm 1580:

Who is so ignorant that knoweth not, gold be a key for euery locke, chieflye with his Ladye.

Câu châm ngôn này cũng là cảm hứng cho bộ phim hài The Magic Christian của Anh, năm 1969, trong đó có Peter Sellars và Ringo Starr thủ vai. Họ dùng rất nhiều tiền để yêu cầu những người khác tự làm bẽ mặt mình bằng cách làm những điều rất lố bịch.

5/5 - (2 votes)

BÀI LIÊN QUAN

Bạn có bình luận gì không?

Item added to cart.
0 items - 0VND