Best và most khác nhau thế nào

2,010 views
best va most

Trong tiếng Anh, best most được dùng để so sánh người hoặc vật. Tuy nhiên hai từ này có một số khác biệt về chức năng và ý nghĩa. 

Dưới đây là vắn tắt các điểm khác nhau giữa chúng:

1. Best nói về chất lượng. Khi so sánh hai hoặc nhiều vật, người, ta dùng best để chỉ đối tượng tốt nhất về phẩm, về hiệu quả, hoặc giá trị.

 • This is the best restaurant in town. (nhà hàng ngon nhất)
 • Which is the best route to take to the airport? (con đường dễ đi nhất)
 • She’s the best employee we’ve ever had. (nhân viên giỏi nhất)

2. Most nói về số lượng. Khi so sánh hai hoặc nhiều vật, người, ta dùng most để chỉ đối tượng có số lượng nhiều nhất, hoặc mức độ lớn nhất về một đặc tính gì đó.

 • This is the most expensive car I’ve ever seen. (chiếc xe mắc nhất trong số những chiếc xe tôi từng thấy)
 • She’s the most talented singer in the group. (ca sĩ giỏi nhất trong nhóm đó.)
 • The most important thing is to be honest. (điều quan trọng nhất trong số những điều quan trọng).

3. Best được dùng như tính từ hoặc trạng từ, còn most chủ yếu được dùng như trạng từ hoặc determiner

 • He’s the best basketball player in the league. (adjective)
 • She sings best when she’s feeling happy. (adverb)
 • Most people prefer coffee over tea. (determiner)
 • He runs most quickly in the morning. (adverb)

4. Best thường đi với mạo từ xác định the, còn most thường dùng với danh từ số nhiều, hoặc danh từ đã được giới hạn số lượng:

 • The best time to go to the beach is early in the morning.
 • Most children love ice cream.
 • She has read most of the books on the shelf.

5. Best hàm ý so sánh hoặc cạnh tranh, còn most đơn giản chỉ mô tả số lượng hoặc mức độ, không hàm ý so sánh.

 • This is the best pizza I’ve ever had. (compared to other pizzas)
 • Most people are kind and helpful. (not necessarily comparing them to others)

6. Best thường được dùng để chỉ 1 đối tượng, còn most có thể chỉ cả nhóm.

 • This is the best book I’ve ever read. (referring to a single book)
 • Most books these days are available in electronic format. (referring to a category of books)

Thành ngữ Laughter is the best medicine
Khiếm khuyết động từ trong mùa Corona
Pay through the nose – khi bạn mua hớ

7. Best có thể dùng để miêu tả ý kiến hoặc lựa chọn của một người, còn most thì mang tính khách quan và thực tế hơn.

 • In my opinion, this is the best way to approach the problem.
 • Most people would agree that exercise is good for your health

8. Trong so sánh, Best thường dùng miêu tả những đối tượng tốt nhất (superlative), còn most là nói đại khái (comparative)

 • This is the best day of my life. (superlative)
 • He is the most handsome man I’ve ever met. (comparative)

9. Best thường chỉ một đặc tính, còn most có thể chỉ nhiều đặc tính.

 • She’s the best writer I know. (describing one attribute)
 • Most successful athletes have a combination of talent and hard work. (describing multiple attributes)

10. Best thường mô tả thứ gì đó lý tưởng hoặc hoàn hảo, còn most nói về cái gì đó chung chung, hoặc điển hình.

 • This is the best day of my life. (suggesting perfection or idealism)
 • Most people need at least 7 hours of sleep per night. (suggesting what is typical or common)

11. Best có thể dùng như danh từ để chỉ người chiến thắng, người giỏi nhất, còn most thì không có dạng danh từ tương ứng.

 • He won the award for best actor. (using “best” as a noun)
 • Most people agree that education is important. (using “most” as an adverb)

Nắm vững những ý tưởng khác nhau giữa best và most sẽ giúp bạn dùng từ chuẩn xác hơn, diễn đạt hiệu quả hơn khi giao tiếng tiếng Anh.

3.6/5 - (24 votes)

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH