Real estate và real property khác nhau thế nào?

real estate và real property

Real estate và real property đều được dịch sang tiếng Việt là Bất động sản, và ta nghĩ hai từ này nghĩa như nhau. Tuy hai khái niệm này gần như tương đồng, nhưng giữa chúng có những khác biệt nhỏ, và quan trọng. Hiểu được những khác biệt này sẽ giúp bạn hiểu được tình trạng của bất động sản bạn đang năm giữ, và cách nắm giữ nó. Real estate chủ yếu nói tới bản thân mảnh đất, còn từ real property không chỉ nói tới mảnh đất mà còn bao hàm những quyền lợi pháp lý liên quan tới mảnh đất đó.

Những khác biệt chính giữa Real estate và real property

  • Real estate là cụm từ chỉ một mảnh đất, các trúc công trình, và tài nguyên đi liền với mảnh đất đó.
  • Real property bao hàm khái niệm real estate, nhưng rộng hơn còn bao gồm quyền sở hữu và quyền sử dụng.
  • Sự khác biệt thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực bất động sản, khi người ta phân biệt quyền của chủ sở hữu, người đi thuê, và người cho thuê.
  • Đối với hầu hết mọi người thì real estate bao hàm real property, nhưng về mặt pháp lý thì sự khác biệt giữa chúng rất quan trọng.
  • Real property bao gồm cả những đối tượng vật lý và những quyền theo luật pháp, trong khí đó real estate chỉ bao gồm những đối tượng vật lý mà thôi.

Sau đây hãy cùng dịch thuật Lightway tìm hiểu từng cụm từ một để hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng.

Gợi ý:
Rhyme, rhythem, và verse, nói về thơ trong tiếng Anh
Good và nice, hai tính từ có rất nhiều cách dùng

Real estate

Real estate đơn giản là một mảnh đất cùng với mọi thứ đi liền với nó, có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo. Các tài sản đi liền tự nhiên với mảnh đất bao gồm cây cối, nước, khoáng sản, dầu mỏ. Các tài sản nhân tạo có thể là nhà cửa, công trình, hàng rào. Real estate có thể chia thành hai mảng lớn: nhà ở và thương mại.

Bất động sản nhà ở (Residential real estate) là mảnh đất dùng cho một gia đình hoặc nhiều gia đình sinh sống. Real estate có thể cho thuê hoặc tự sở hữu lấy, nhưng cụm từ residential real estae thường là dùng để chỉ tài sản cho thuê.

Commercial real estate (bất động sản thương mại) thì dùng để kinh doanh. Loại tài sản này bao gồm các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, nhà hàng, và các hoạt động khác. Commercial real estate có thể cho thuê hoặc do chủ sở hữu tự sử dụng.

Industrial real estate (bất động sản công nghiệp) là một mảng thuộc commercial real estate, và bao gồm tài sản dùng sản xuất, lưu kho, chế tạo, lắp ráp.

Real property là gì

Real property là từ ít phổ biến hơn, và vì thế ít được hiểu rõ hơn. Real property là một khái niệm rộng, bao gồm cả real estate trong đó. Ngoài việc chỉ mảnh đất và mọi tài sản đi liền với nó, real property còn bao hàm quyền sử dụng và thụ hưởng mảnh đất ấy.

Người thuê và người cho thuê có thể có quyền cư trú, làm nhà, dựng công trình – những cái đó được gọi là real property, nhưng không được xem là real estate.

Real property bao gồm real estate và thêm vào một loạt quyền. Nói ngắn gọn thì nó trao cho chủ sở hữu khả năng sử dụng tài sản của họ cho đúng pháp luật:

Các quyền này có thể gồm:

1. Quyền sở hữu, tức là quyền chiếm dụng tài sản

2. Quyền kiểm soát, tức là quyền xác định lợi tức và sử dụng cho người khác.

3. Quyền thụ hưởng, tức là quyền sử dụng tài sản mà người ngoài không được can thiệp.

4. Quyền loại trừ, là quyền từ chối lợi ích hoặc sự sử dụng của người khác đối với tài sản.

5. Quyền giục bỏ, là quyền quyết định bán hoặc cho tài sản.

Tất nhiên, pháp luật còn quy định phức tạp cho từng loại quyền nói trên.

Khác biệt chính

Nói chung thì, khác biệt chính giữa real estate và real property là ở vấn đề pháp lý. Real property bao gồm cả tài sản vật lý lẫn những quyền theo pháp luật, còn real estate chỉ bao gồm các đối tượng vật lý.

5/5 - (1 vote)
Rakuten Marketing Welcome Program