Văn Phạm Tiếng Anh

Lượng từ (Quantifier) và danh từ đếm được – không đếm được

Cùng tìm hiểu về các lượng từ kết hợp với danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh, và cách sử dụng chúng

Lượng từ (quantifier) là những từ như few, little, plenty of.

Chúng cho biết số lượng vật, đối tượng được nói tới. Một số lượng từ kết hợp với danh từ đếm được, một số đi với danh từ không đếm được, và một số đi với cả hai.

A + DT đếm được s.nhB + danh từ không đếm đượcC + DT đếm được s.nh + DT không đếm đượcD + DT đếm được số ít
Both booksA bit of breadSome books Some inkEach book
botha (small) amount ofsome (of the)all (of) the
(a) fewa bit ofany (of the)any/some (of the)
fewera great deal ofenougheach
The fewesta good deal ofa lot of/lots ofeither
a/the majority of(a) littlehardly anyevery
(not) manylessmore/most (of the)most of the
a minority ofthe leastplenty ofneither
a number of/several(not) muchno, none of theno, none of the

Đọc thêm: Tìm hiểu về Have và Have got trong tiếng Anh

Lượng từ cho ta biết về số lượng

1. Nếu ta nói I bought five magazines to read on the train, chúng ta đang nói tới chính xác số lượng muốn có.

2. Nếu nói I bought some magazines to read on the train, chúng ta đang không nói tới số lượng bao nhiêu.

3. Nếu nói I bought a few magazines to read on the train, chúng ta đang đưa ra ‘một ý tưởng đại khái’.

Một số từ chỉ số lượng như a few, a little cho ta một ý tưởng đại khái. Nếu sắp xếp các từ chỉ số lượng theo thứ tự thì too much too many sẽ nằm trên cùng, và no nằm dưới cùng.

5/5 - (2 votes)

Tags: Văn Phạm Cơ Bản
KÍCH QUẢNG CÁO ỦNG HỘ PAGE

Page đặt quảng cáo để có kinh phí tạo nội dung phục vụ bạn đọc. Vậy nếu bạn thấy bài viết hữu ích, kích quảng cáo ủng hộ Ad nhé.

Học tiếng Anh với Lightway

Bạn có bình luận gì không?