Văn Phạm Tiếng Anh

Vài mẹo phân biệt Gerund và Infinitive

gerund và infinitive là hai dạng khác nhau của động từ. Cái khó là làm sao ta biết khi nào nên dùng gerund và khi nào nên dùng infinitive.

Phân biệt cách dùng và lúc nào nên dùng gerund và infinitive trong tiếng Anh là một thách thức. Gerund là dạng -ing của động từ, có chức năm như danh từ. Chẳng hạn, Running is fun. Trong câu này, running là gerund, đóng vai trò như một danh từ. Hãy cùng Lightway tìm hiểu một vài mẹo phân biệt hai dạng này nhé.

Infinitive là dạng nguyên bản của động từ, có thể có hoặc không có to đi kèm. Ta thường gọi là động từ nguyên mẫu. Chẳng hạn: I might run to the store hoặc I like to run. Trong câu này, to run là một infinitive.

Cái khó ở đây đối với người học tiếng Anh là khi nào nên dùng gerund, và khi nào nên dùng infinitive.

Hãy xem hai ví dụ dưới đây, theo bạn câu nào đúng:

– I suggested going to dinner.
– I suggested to go to dinner.

Câu đầu tiên sử dụng gerund là đúng. I suggested going to dinner. Tại sao? Vì bạn chỉ có thể dùng gerund sau động từ suggest.

Ta hãy nói tới từ like. Bạn có thể nói I like running hoặc I like to run. Cả hai câu đều đúng và nghĩa như nhau. Nói cách khác, sau like ta có thể dùng gerund hoặc infinitive đều được.

Ta thử với từ enjoy. Bạn có thể nói I enjoy running, nhưng không thể nói I enjoy to run. Tại sao? Vì động từ enjoy chỉ đi với gerund.

Bạn có thấy rối không? Không chỉ bạn đâu. Gerund và infinitive còn làm rối cả những người đã học tiếng Anh lâu năm. Thật khó để biết được động từ này thì đi với gerund hay infinitive, hay có thể đi với cả hai.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn lựa chọn:

Mẹo phân biệt gerund và infinitive số 1

Sau giới từ luôn luôn sử dụng gerund. Ví dụ: She is afraid of flying. Trong câu này, of là một giới từ, và flying là gerund. Bạn không thể nói She is afraid of to fly. Infinitive không thể là túc từ cho một giới từ. Nhất thiết phải là gerund. Bạn có thể nói she is afraid to fly, bỏ từ of đi.

Mẹo số 2

Nếu nói về một hoạt động nào đó, thì thường người ta dùng gerund. Ví dụ: I stopped smoking. Ta cũng có thể mô tả các loại hoạt động bằng cách dùng từ go kèm gerund phía sau: Let’s go shopping, we went skiing.

Vài câu thực hành

Thử xem các bạn nhớ được tới đâu với một số câu điền vào chỗ trống dưới đây nhé, hãy chọn gerund hoặc infinitive để hoàn tất mỗi câu.

I enjoy … (studying)
I considered … (studying)
I managed … (to study)
I hope … (to study)
I suggested … (studying)
I like… … (studying) or … (to study)

Bài viết này mang tính giới thiệu khái quát về dạng động từ tiếng Anh gerund và infinitive. Tìm hiểu chủ đề này không có đường tắt, bạn phải thường xuyên thực hành để ghi nhớ từ vựng và cách dùng từ.

Đánh giá

KÍCH QUẢNG CÁO ỦNG HỘ PAGE

Page đặt quảng cáo để có kinh phí tạo nội dung phục vụ bạn đọc. Vậy nếu bạn thấy bài viết hữu ích, kích quảng cáo ủng hộ Ad nhé.

Học tiếng Anh với Lightway

Bạn có bình luận gì không?