Sự khác nhau giữa thereby và therefore

2,594 views
thereby và therefore

Sự khác nhau chính yếu giữa thereby và therefore nằm ở chỗ there by nghĩa là by that means (bằng cách đó) hay as a result of that (kết quả của điều đó là…), còn therefore nghĩa là for that reason (vì lý do đó), hoặc consequently (hệ quả là).

Cả thereby therefore đều là trạng từ, được sử dụng như những từ chuyển tiếp. Tuy hai từ này nghe có vẻ giống nhau, những thực ra có sự khác nhau giữa thereby therefore xét về mặt ý nghĩa và cách sử dụng. Thereby nhìn chung dùng để chỉ kết quả xảy ra của mệnh đề phía trước nó, còn therefore để chỉ lý do tại sao điều gì đó đã xảy ra, hoặc đã được thực hiện như là kết quả của mệnh đề phía trước. Hơn thế nữa, khi so sánh với therefore thì thereby nghe trang trọng hơn, và ít thông dụng hơn, nhất là trong văn nói.

Thereby nghĩa là gì

Thereby là một trạng từ, có nghĩa là by that means (bằng cách đó) hoặc as a result of that (như là kết quả của điều ấy). Chúng ta dùng trạng ngữ này để nhấn mạnh tới kết quả hoặc hệ quả quan trọng của sự kiện hoặc hành động mà bạn đã nói tới trước đó. Ví dụ ta có câu Ryan studied for two straight weeks and was thereby able to get the top score (Ryan đã học hai tuần liền, và vì thế mới có thể đạt điểm cao nhất). Thereby trong câu này cho ta biết Ryan đạt được điểm tối đa là nhờ hành động học hành siêng năng của anh ấy. Vì thế, trạng từ này về nhấn mạnh tới phương tiện, hành động mà bởi đó một điều gì đó đã xảy ra.

Chúng ta xem thêm một vài ví dụ khác để hiểu rõ hơn ý nghĩa của trạng từ thereby này.

The students volunteered at the hospital for six months, thereby gaining a deeper insight into the medical field.
Sinh viên tự nguyện tại bệnh viện trong 6 tháng, nhờ đó nên có được sự hiểu biết sâu hơn trong lĩnh vực y khoa.

He signed the document, thereby forfeiting his right to the property.
Ông ấy đã ký vào tài liệu, bằng cách đó khẳng định quyền của ông đối với tài sản

The doctor took swift action, thereby saving the life of the patient.
Bác sĩ đã hành động dứt khoát, nhờ thế cứu sống được bệnh nhân.

Rohith pointed out that this was a western tradition and was thereby alien to Indian culture.
Rohith đã chỉ ra rằng đây là một truyền thống phương tây và vì bởi thế có tính ngoại lai với văn hóa Ấn Độ.

This action increased demand and thereby pushed prices up still more.
Hành động này đã làm phát sinh nhu cầu và vì thế đẩy giá lên cao hơn.

Trong các ví dụ trên ta thấy rằng cụm từ theo sau trạng từ thereby luôn mô tả kết quả của mệnh đề đầu tiên.

The doctor took swift action – Mệnh đề đầu tiên
Saving the life of the patient – Kết quả.

Một lưu ý quan trọng khác, thereby hiếm khi được sử dụng trong văn nói. Nhưng nó rất phổ biến trong văn viết vì nghe trang trọng.

Xem thêm:
Sự khác nhau giữa customer và client
Sự khác nhau giữa by và beside

Nguồn bài viết từ cơ sở sản xuất chổi Bông May, chuyên cung cấp chổi quét nhà, chổi cỏ cán nhựa, chổi dừa Bến Tre.

Therefore nghĩa là gì

Therefore cũng là một trạng từ, đóng vai trò như một từ nối hoặc từ chuyển tiếp. Therefore nghĩa là for that reason (vì lý do đó). Các trạng ngữ như thus, hence, consequently là từ đồng nghĩa với therefore. Chúng ta hãy xem một số ví dụ để hiểu ý nghĩa của therefore.

Ron injured his leg two days before the game and was therefore unable to play.
Ron bị thương ở chân hai ngày trước cuộc thi và vì thế không thể chơi được.

Muscle cells need lots of fuel and therefore burn lots of calories.
Các tế bào cơ cần nhiều năng lượng và vì thế đốt nhiều calo.

Any human is entitled to these rights; therefore they are universal and timeless.
Bất kỳ ai cũng đều có những quyền ấy; vì thế chúng mang tính phổ quát và vĩnh viễn.

The professor told her that her words made little sense and therefore lacked any depth.
Giáo sựu bảo rằng từ ngữ của cô ấy vô nghĩa và vì thế thiếu chiều sâu.

They heard the warning about the landslide on the radio and therefore took another route.
Họ đã nghe cảnh báo về lở đất trên radio và vì thế chọn lối đi khác.

Nhìn những ví dụ trên ta thấy rằng therefore luôn giúp bạn đưa ra một kết luận. Theo sau nó cũng là một mệnh đề.

Hơn thế nữa, therefore là một trạng từ được dùng phổ biến trong cả văn nói lẫn văn viết.

Những điểm tương đồng giữa thereby và therefore

Thứ nhất, xét về mặt văn phạm thereby therefore đều là trạng ngữ.

Thứ hai, chúng đều là những từ chuyển tiếp.

Sự khác nhau giữa therefore và thereby

Thereby nghĩa là by that means hoặc as a results of that còn therefore nghĩa là for that reason hoặc consequently. Đó chính là khác biệt chính yếu giữa thereby therefore. Ngoài ra, thereby thường dùng để chỉ kết quả của mệnh đề đầu tiên, còn therefore dùng chỉ nguyên nhân tại sao điều gì đó đã xảy ra, hoặc được thực hiện. Đó cũng là khác biệt quan trọng giữa therefore và thereby.

Một khác biệt nữa là về cách dùng của hai từ này. Therefore phổ biến hơn, được dùng trong cả văn nói và văn viết, còn thereby chủ yếu được dùng trong văn viết.

3.1/5 - (13 votes)

Lightway nhận được 300đ/1 lượt kích quảng cáo của các bạn, trang trải một phần chi phí duy trí trang web và viết content chia sẻ kiến thức.

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH