Sự khác nhau giữa by và beside

by và beside

Sự khác nhau giữa by và beside chủ yếu nằm ở chỗ by là một giới từ có thể chỉ thời gian, nơi chốn, hoặc tác nhân của hành động, còn besisde chỉ dùng để chỉ nơi chốn.

By beside đều là hai giới từ trong tiếng Anh. Cả hai giới từ này để có thể dùng để chỉ nơi chốn của một thực thể nào đó. Theo nghĩa này thì by beside giống nhau, tức là đều có nghĩa là bên cạnh (next to). Nhưng beside chỉ có thể chỉ nơi chốn hoặc địa điểm, còn by có nhiều nghĩa và cách dùng khác.

Dùng giới từ by như thế nào

By là một trong những giới từ có ý nghĩa và cách dùng phong phú nhất trong tiếng Anh. Sau đây là những cách dùng phổ biến của giới từ by.

Chỉ thời gian. I’ll be there by 10 am. (Tôi sẽ ở đó lúc 10h sáng.)

Chỉ tác nhân của hành động. Three terrorists were killed by the army. (Ba tên khủng bố đã bị giết bởi quân đội).

Chỉ cách thức của hành động. You can turn off the alarm by pressing this button. (Bạn có thể tắt còi báo bằng cách nhấn cái nút này.)

Chỉ nơi chốn hoặc địa điểm. There is a lovely cabin by the lake. (Có một cái nhà nhỏ nằm bên cạnh hồ.)

Trong bài này, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn tới nghĩa cuối cùng của nó, tức là chỉ nơi chốn hoặc địa điểm. By nghĩa là nằm gần, nằm bên cạnh. Trong trường hợp này thì beside là một từ đồng nghĩa, và không có sự khác biệt giữa by beside. Chúng ta hãy xem qua một số ví dụ.

Their stranded vehicle was found by the roadside.
Chiếc xe mắc cạn được tìm thấy bên cạnh đường.

He built a small cottage by the river.
Anh ta dựng một căn chòi cạnh dòng sông.

There’s a nice café by the public library.
Có một cái quán cafe nhỏ nằm cạnh thư viện.

Tuy nhiên, các bạn hãy lưu ý, by có thể dùng để chỉ sự chuyển động lướt qua. Ví dụ, He drove by her house yesterday (Anh ta lái xe ngang nhà cô ấy hôm qua).

Cùng chuyên mục How Different:
Sự khác nhau giữa customer và client
Sự khác nhau giữa each và every về mặt văn phạm

Sử dụng beside như thế nào

Beside là giới từ chỉ vị trí. Nó đồng nghĩa với next to hoặc at the side of the. Beside là một giới từ khác trang trọng. Vậy nên, nó không được dùng phổ biến trong đàm thoại hằng ngày. Ta xem qua một số ví dụ với từ này:

I kept the book on the small table beside the bed.
Tôi để cuốn sách trên cái bàn nhỏ nằm cạnh giường.

The photographer asked him to sit beside the principal.
Nhiếp ảnh gia bảo anh ta ngồi cạnh thầy hiệu trưởng.

He didn’t notice her husband, who was sitting beside her.
Anh ta không để ý chồng của cô ấy, người đang ngồi cạnh cô.

She chose the small room beside the kitchen.
Cô ấy chọn căn phòng nhỏ bên cạnh nhà bếp.

Ngoài ra, beside cũng đóng vai trò như là trạng từ nối với nghĩa in addition. Ví dụ, what other authors do you like beside from Agatha Christie?. Tuy nhiên, một số người cho rằng cách dùng đúng trong câu này không phải là beside, mà là besides. Nhưng, như từ điển Oxford nói, không có nhiều nền tảng logic để nói như vậy. Và người ta vẫn dùng cả hai từ, không có gì sai.

Sự giống nhau giữa by beside

Cả by và beside có nghĩa giống nhau khi dùng để chỉ nơi chốn hoặc địa điểm.

Cottage beside the lake nghĩa hoàn toàn giống cottage by the lake.

Sự khác nhau giữa by và beside

By vừa là giới từ vừa là trạng từ, nó có rất nhiều nghĩa và cách dùng, còn beside chỉ là giới từ chỉ vị trí. By có thể nói về thời gian, nơi chốn, tác nhân của hành động, cách thức của hành động v.v. Vậy nên, đó là khác biệt chính giữa hai từ này.

5/5 - (1 vote)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *