Sự khác nhau giữa each và every về mặt văn phạm

17 views
each và every

Each every là hai từ mà chúng ta khá dễ nhầm lẫn với nhau, vì trong nhiều tình huống dường như chúng giống nhau về nghĩa. Nhưng là người học tiếng Anh thì bạn cần phân biệt được sự khác nhau của hai từ này, vì xét về mặt văn phạm giữa chúng có khác biệt rất lớn.

Each là một chỉ định từ (determiner), là đại từ (pronoun) và là một trạng từ (adverd). Còn every thì luôn luôn chỉ là định từ (determiner) mà thôi. Cả each every đều được dùng trong một số cụm từ tiếng Anh. Ví dụ, each and every, every bit as, every last v.v.

Each nghĩa là gì

Each được dùng như một chỉ định từ (determiner) cùng với một danh từ đếm được, như trong câu dưới đây:

Each month is better than the previous one in terms of profit earned.

Điều quan trọng bạn cần lưu ý đó là cụm từ each of đặc biệt được dùng khi xuất hiện một chỉ định từ khác, như câu sau:

Each of my uncles gave me gifts for my birthday.

Trong câu này, my cũng là một chỉ định từ, và uncles là một danh từ số nhiều. Vậy nên, each sẽ theo sau bởi giới từ of.

Mặt khác, each có tác dụng tách rời. Tức là nó tách một cá thể ra khỏi một nhóm. Chẳng hạn như câu trên, each of my uncles – từng người chú của tôi. Và như each violinist trong ví dụ dưới đây:

Each violinist exhibits his own skill of playing the bow. (TỪNG nhạc công violin trình diễn kỹ năng kéo đàn của mình).

Each cho ta biết là từng nhạc công một trong một nhóm các nhạc công. Đây chính là khác biệt chính về cách dùng giữa each và every.

Học thành ngữ tiếng Anh
Thành ngữ Bought the farm
Thành ngữ A fate worse than death

Every nghĩa là gì

Trong khi each nói tới từng đối tượng của nhóm, thì every có tác dụng nhóm mọi người hoặc mọi vật lại với nhau. Cách dùng này đôi lúc mang nghĩa giống từ all. Every được dùng để khái quát hóa, mục đích của nó là để bao quát mọi đối tượng được nói tới.

Every professional singer practices singing for at least four hours a day. (MỌI ca sĩ chuyên nghiệp đều tập hát ít nhất bốn tiếng mỗi ngày).

Every trong câu trên dùng để chỉ chung tất cả như một nhóm.

Khác biệt cơ bản giữa each every

Each được sử dụng như từ hạn định, đi với các danh từ đếm được, và có tác dụng chỉ từng cá thể trong nhóm được nói tới.

Khi xuất hiện một từ hạn định khác, như my, thì ta sẽ dùng each of.

Every nhóm mọi người hoặc mọi vật lại với nhau, để chỉ chung tất cả, để khái quát hóa, tương tự như từ all.

Tuy each every có nhiều điểm khác nhau về văn phạm, nhưng trong nhiều ngữ cảnh có thể sử dụng cả hai từ mà nghĩa của câu không thay đổi, chẳng hạn như:

You look sad every time or each time I see you.

Bạn thấy đó, trong câu trên thì dùng every hay each nghĩa cùng như nhau.

Đánh giá

Who write this post?

Mình là Kim Lưu, biên dịch viên có hơn 10 năm bươn trải trong nghành. Tiếp xúc với nhiều tài liệu tiếng Anh khiến mình thấy có nhiều thứ cần ghi nhớ và chia sẻ. Nên mình viết blog này.

Hy vọng bạn tìm thấy những điều hữu ích. Cần ttrao đổi về tiếng Anh cứ thoải mái liên hệ zalo 0968017897.

TÀI NGUYÊN HỌC TIẾNG ANH