Thành ngữ A fate worse than death

thành ngữ fate worse than death

Ý nghĩa

Thành ngữ A fate worse than death (sống không bằng chết) nghĩa là một thảm kịch nào đó đã xảy ra khiến cho cuộc sống không còn đáng sống nữa, nhất là khi nói về một cô gái bị cưỡng hiếp mất đi sự trinh trắng. Cụm từ này ban đầu là một cách nói bóng gió chỉ việc ai đó bị cưỡng hiếp.

Nguồn gốc thành ngữ A fate worse than death

Cụm từ này được cho là bắt nguồn từ niềm tin rằng một người phụ nữ mất phẩm hạnh thì thà chết còn hơn. Ngày nay nó vẫn còn được dùng, nhưng không mang ý nghĩa đó nữa. Quan điểm ngày xưa được trình bày trong tác phẩm Decline and Fall of the Roman Empire, viết năm 1781:

The matrons and virgins of Rome were exposed to injuries more dreadful, in the apprehension of chastity, than death itself. (Những bậc mệnh phụ và trinh nữ thành Rome phải chịu những tổn thương về sự trinh bạch khung khiếp hơn cả cái chết.

Tìm hiểu thêm: Thành ngữ tiếng Anh nói về cái chết

Phiên bản hiện tại của câu thành ngữ này được dùng trong nhiều tác phẩm từ năm 1810 trở đi, nhưng có lẽ trở thành cách dùng đại chúng là nhờ tác phẩm ăn khách Tarzan of the Apes viết năm 1914 của tác giả Edgar Rice Burroughs

“[The ape] threw her roughly across his broad, hairy shoulders, and leaped back into the trees, bearing Jane Porter away toward a fate a thousand times worse than death.” ([Con tinh tinh] tung hứng cô qua lại trên đôi vai lông lá lực lưỡng của mình, rồi chuồn vào trong những lùm cây, mang theo Jane Porter đến một định mệnh sống còn tệ hơn chết gấp ngàn lần.)

Ngày nay câu thành ngữ này không còn được dùng với nghĩa tiêu cực như ban đầu của nó nữa, nhưng người ta hay lấy ra nói đùa nhiều hơn.

5/5 - (1 vote)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *