Phân biệt cách dùng improve, increase và enhance

cách dùng improve enhance increase

Khi muốn miêu tả một tình trạng nào đó đã được cải thiện, tức là nâng từ mức thấp đến mức cao hơn, từ tình trạng kém lên tình trạng tốt hơn thì tiếng Anh cho ta một số lựa chọn từ vựng, trong đó phổ biến nhất là ba từ improve, increase và enhance. Nhưng nên dùng từ nào trong tình huống nào cho chuẩn xác. Cùng dịch thuật Lightway tìm hiểu qua bài viết này nhé

Enhance – tăng cường

Trong số ba từ trên thì enhance là ít phổ biến hơn cả. Chúng thường dùng improve nhiều hơn cả khi nói và khi viết.

Students use reading strategies to enhance understanding (They already understand but now they will understand more) (Sinh viên áp dụng các chiến lược đọc để tăng cường hiểu biết – Họ đã hiểu rồi, và giờ sẽ hiểu rõ hơn)

Adding a little lemon juice enhances the flavor of the rice (Cho thêm ít nước cốt chanh sẽ làm tăng hương vị của gạo (Gạo đã ngon rồi, và giờ sẽ còn ngon hơn nữa).

Góc quảng cáo

Enhance tức là bạn làm tốt hơn điều bạn đang làm tốt sẵn rồi! ^^

Improve – cải thiện

Động từ improve nghĩa là làm cho [cái gì đó vốn chưa tốt] tốt hơn hoặc trở nên tốt hơn. Ý nghĩa này thường bao gồm cả ý tưởng ‘bổ sung thứ gì đó.’ Ví dụ, pin điện thoại thường không trụ nổi một ngày. Người ta cố gắng nghĩa cách để giúp bạn có thể dùng pin cả ngày:

The new battery designs improve their performance. (Các mẫu pin mới cải thiện hiệu suất của nó – trước đó pin không thọ được lâu, nhưng các mẫu mới đã làm tốt hơn.)

Hoặc có một cô gái bỏ học sớm, giờ đây cô muốn quay trở lại trường học.

Hilda took a night class to improve her chances of getting a good job. (Hinda tham dự lớp học tối để tăng cơ hội kiếm được công việc mới – trước đó Hilda không thể tìm được việc tốt, nhưng sau khi học lớp đêm nay thì có ấy có thể kiếm được)

Góc quảng cáo

Có thể bạn quan tâm:
Phân biệt sự khác nhau giữa Also, too, và As well
Look, appear, và seem khác nhau thế nào

Increase – gia tăng

Increase thì hơi khác so với hai từ còn lại. Nó có nghĩa là làm cho cái gì đó lớn hơn, hoặc rộng hơn về kích thước, khối lượng, số lượng. Khi bạn increase something thì tức là bạn đang muốn nói thứ đó gia tăng và quy mô

Online teachers are trying to increase their earnings (Các giáo viên online đang cố gắng gia tăng thu nhập – họ có thể kiếm thêm 30% thu nhập bằng cách dạy trực tuyến.)

The shoe company moved to a bigger space to increase production (Công ty giày dép chuyển đến địa điểm mới để gia tăng năng suất)

Tóm tắt

Dùng enhance (tăng cường) để nói về việc làm cho thứ gì đó vốn đã tốt trở nên tốt hơn

Dùng improve (cải thiện) để nói về việc làm cho thứ gì đó vốn chưa tốt trở nên tốt.

Dùng increase (gia tăng) khi bạn muốn nói về số lượng hoặc quy mô lớn hơn.

5/5 - (4 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *