Everyone và Every one có khác nhau không?

everyone và every one

Trong tiếng Anh có một số từ làm chúng ta bối rối, everyone là một từ như vậy. Đây là đại từ số ít được dùng để nói về một nhóm người. Ví dụ:

Danny brought enough birthday cake for everyone to eat.

Bạn cũng có thể dùng everybody với nghĩa tương tự everyone, và ngược lại. 

Everybody gave money for Danny’s birthday presents.

Every one

Giờ chúng ta hãy nói về every one. Chúng ta dùng cụm từ này để nói về những cá nhân hoặc những vật trong cùng một nhóm. Cụm từ này thường theo sau bởi một phát biểu nào đó, hoặc sẽ đứng trước of. Trở lại với ví dụ bên trên, chúng ta có thể nói:

Danny got six presents and every one of them made him smile.

Lưu ý chúng ta không thể dùng các đại từ everyone hay everybody để nói về đồ vật, chỉ dùng cho người mà thôi. Còn every one thì có thể dùng cho vật.

At the end of the party, every one of the guests thanked Danny for inviting them.

Câu trên cho chúng ta biết rằng khi mỗi vị khách rời đi thì từng người trong bọn họ nói cám ơn với Danny.

Anyone

Một cặp từ khác cũng có sự khác nhau tương tự đó là anyone anyone. Quy tắc cũng giống vậy: anyone hay anybody chỉ được dùng để chỉ người, còn any one thì dùng cho cả người và vật. Ví dụ:

Did anyone lose their keys? I found these on the table

There are five cars in driveway. The keys could be for any one of them.

Phân biệt nhanh giữa everyone và every one

Từ of sẽ giúp các bạn phân biệt ngay được nên dùng từ nào. Of không bao giờ đi với everyone. Còn ngược lại, every one thì luôn luôn cần of phía sau.

Một vài ví dụ:

Everyone of you is special to me (sai)

Every one of you is special to me (đúng)

I’ve tried everyone of these appetizers (sai)

I’ve tried every one of these appetizers (đúng)

You’ve ignored everyone of the school’s rules (sai)

You’ve ignored every one of the shool’s rules (đúng)

Of chính là chìa khóa để hiểu sự khác nhau giữa hai từ này. Nhưng tại sao of lại tạo ra khác biệt ấy. Bởi vì everyone everyone khác nhau về chức năng văn phạm

Chức năng văn phạm của everyone everyone

Tuy hai từ này viết gần như hoàn toàn giống nhau, nhưng bạn không thể dùng chúng như nhau được. Một từ là đại từ và ngữ danh từ, còn từ kia là danh từ và cụm từ bổ nghĩa.

Xem thêm trong chuyên mục How Different:
Buy và Pay khác nhau thế nào?
Sự khác nhau giữa Sentence và Statement
Sorry và Excuse Me khác nhau thế nào?

Everyone là một đại từ vô định.

Everyone sẽ đúng khi bạn dùng nó để nói về một nhóm những người không xác định. Nó là một đại từ vô định, đứng ở vị trí danh từ và cụm danh từ trong một câu. Và nhắc lại, Everyone luôn dùng để chỉ người chứ không bao giờ chỉ vật.

Ta xem thêm một số ví dụ về đại từ everyone:

I’d like to thank all of my friends and family for attending our wedding.
I’d like to thank everyone for attending our wedding.

(Trong ví dụ trên, everyone thay thế cho “all of my friends and family”)

Did you ask all the people in the department if they could make it to the meeting?
Did you ask everyone if they could make it to the meeting?

(Everyone thay thế cho ‘all the people in the department’

Kyle, Anderson, Becky, and Louise agree that we should carpool to the restaurant.
Everyone agrees that we should carpool to the restaurant.

(Everyone thay thế cho Kyle, Anderson, Becky, và Louise)

Tuy everyone luôn dùng để chỉ nhiều người, nhưng nó là danh từ số ít. Các đại từ vô định kết thúc bằng -one-body luôn luôn là số ít. 

Every one là Tính từ + danh từ

Every one là một cụm danh từ, trong đó one là một danh từ và every là tính từ bổ nghĩa. Cụm từ này cho người ta biết là bạn đang muốn nói tới từng cá thể của một nhóm, each là từ đồng nghĩa. Và bạn có thể dùng each để kiểm tra xem nên dùng everyone hay every one: chỉ cần thay thế nó bằng each xem câu có đúng không.

Ví dụ:

Every one of these posters has a typo.
Each of these posters has a typo.

I checked with every one of my neighbors about my new RV.
I checked with each of my neighbors about my new RV.

Make sure that every one of those gift baskets is labeled.
Make sure that each of those gift baskets is labeled.

There is a gift certificate taped under every one of the banquet chairs.
There is a gift certificate taped under each of the banquet chairs.

Để ý rằng luôn luôn có of phía sau every one vì bạn đang muốn nói tới từng cá thể của một nhóm, và từ of này cho người ta biết nhóm đó là nhóm nào. Every one cũng chia ở số ít, và nhắc lại, có thể dùng cho cả vật.

5/5 - (2 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *