How Different

Sự khác nhau giữa security và safety

Khi nói đến sự an toàn hoặc bảo đảm, ta thường nghe hai từ security và safety. Vậy bạn có thắc mắc sự khác nhau giữa security và safety không?

Khi nói đến sự an toàn hoặc bảo đảm, ta thường nghe hai từ security safety. Vậy bạn có thắc mắc sự khác nhau giữa security và safety không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này, trong chuyên mục How Different của nhóm dịch thuật Lightway.

Trước tiên, security safety đều là danh từ, mang những nghĩa tương tự. Nhưng chúng được dùng khác nhau.

Biện pháp và cảm giác

Security nói một tập thể cố gắng bảo vệ sự an toàn cho các thành viên của mình. Safety thường liên quan tới cảm giác an toàn của một cá nhân. Security nhấn mạnh tới những cố gắng và biện pháp đảm bảo an toàn cho cá nhân một cách khách quan, còn safety là cảm giác của một cá nhân là mình được an toàn.

Ta cùng xem ví dụ sau để thấy rõ hơn sự khác biệt:

Did you think about safety when you moved to that neighborhood?

Mỗi lần đi qua đó anh có lo cho sự an toàn của mình không?

Yes, I did. Luckily, there is a security guard at the front door of the apartment.

Có chứ. May là có một người bảo vệ gác trước cửa căn hộ.

security nghĩa là gì

Trong tiếng Anh, bạn có thể sẽ nghe từ security được dùng để mô tả những người làm công việc bảo vệ, an ninh ở một nơi nào đó. Từ này cũng được dùng để nói tới những cố gắng bảo vệ một đất nước, quốc phòng.

The U.S has the Department of Homeland Security so that its citizens can feel safe. (Mỹ có Bộ Quốc Phòng để công dân cảm thấy an toàn)

Tập thể và cá nhân

Ở một số tòa nhà chính phù có high-security measures (các biện pháp an ninh cao) để ngăn chặn người ta xâm nhập. Các cá nhân, tổ chức, và chính quyền quan tâm tới cybersecurity (an ninh máy tính) để ngăn chặn người khác gây hại cho máy tính và thiết bị của mình thông qua internet. Dưới đây là một ví dụ

Cybersecurity helps stop enemies from stealing private information.

Chúng ta không nói cybersafety trong trường hợp này. Cybersecurity để mô tả những cố gắng ngăn chặn tấn công.

Một tình huống minh họa khác. Trong các nhà máy hoặc công ty, công nhân phải mang mặt nạ và các thiết bị bảo hộ khác như safety glasses (kính an toàn) để che mắt. Nhưng, những chiếc kính ấy không được gọi là security glasses, vì chúng liên quan tới an toàn của một cá nhân. Chúng bảo vệ một người công nhân khỏi bị bụi hay hóa chất.

safety nghĩa là gì

I need to wear a face covering for my safety, to avoid breathing in these chemicals.

Người này muốn tránh bị bụi, nên mang safety mask. Và họ cũng sẽ phải tuân thủ job safety measures (các biện pháp an toàn lao động)

Và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay về sự khác nhau giữa security và safety. Hy vọng hữu ích với các bạn.

Đánh giá

Tags: How different
KÍCH QUẢNG CÁO ỦNG HỘ PAGE

Page đặt quảng cáo để có kinh phí tạo nội dung phục vụ bạn đọc. Vậy nếu bạn thấy bài viết hữu ích, kích quảng cáo ủng hộ Ad nhé.

Học tiếng Anh với Lightway

Bạn có bình luận gì không?