Sự khác nhau giữa Task và Assignment

TaskAssignment đều có nghĩa là nhiệm vụ, công việc được giao mà các bạn phải hoàn thành. Nhưng giữa hai từ này có gì khác nhau về cách sử dụng và ý nghĩa không. Trong bài viết này hãy cùng nhóm dịch thuật Lightway tìm hiểu sự khác nhau giữa Task Assignment nhé. Nhóm dịch thuật Lightway là tập hợp các biên dịch viên độc lập nhận dịch mọi dự án dịch thuật lớn nhỏ với chi phí thấp nhất thị trường vì không mất phí trung gian cho các công ty dịch thuật. Khi làm việc với nhóm quý khách sẽ kết nối trực tiếp với biên dịch viên.

Ta cùng quay lại chủ đề, Task là một điều gì đó bạn phải làm, còn Assignment thường là một task mà ai đó giao cho bạn làm.

Những cách sử dụng từ task

Task mô tả một việc phải được hoàn tất trong đời sống hàng ngày. Nhưng bạn cũng có thể tự give a task to yourself (tự ra nhiệm vụ cho mình), hoặc ai đó giao task cho bạn để làm.

Bất kể việc gì bạn muốn hoàn tất đều trở thành một task. Hãy nghĩ thử trong cuộc sống bình thường và những trách nhiệm bạn có. Những task bạn phải làm trong một ngày là gì.

Bạn có thể có một hoặc nhiều task. Ví dụ:

My task today is to feed the cats before leaving for school.

Task thường hướng tới một mục tiêu lớn hơn. Ví dụ như:

Although learning a computer programming language is a difficult task, I will do my best to study it for my future career. (Tuy học lập trình máy tính là một nhiệm vụ khó khăn nhưng tôi sẽ làm hết sức vì sự nghiệp tương lai)

Phân biệt Assignment với Task

Assignment nghĩa là ai đó giao cho bạn một việc hoặc một task phải làm.

Ví dụ giáo viên nói với bạn:

Our test is on Friday, so your assignment tonight is to study everything we learned this past month. (Thứ 6 sẽ kiểm tra 1 tiết, vậy nhiệm vụ của các em là phải học mọi thứ chúng ta đã học trong tháng rồi)

sự khác nhau giữa task và assignment
Giáo viên có thể giao assignment cho bạn

Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh mỗi ngày. Nhưng học sinh cần phải biết phân biệt giữa những nhiệm vụ quan trọng và nhiệm vụ nhỏ. Các học sinh có thể nghĩ:

My assignment is to read the whole book. But luckily, I only need to read 10 pages a day. (Nhiệm vụ của mình là đọc toàn bộ cuốn sách. Nhưng may thay, mình chỉ cần đọc 10 trang một ngày)

Cách kết hợp giữa task assignment

Cả task assignment thường liên quan tới thời gian. Ví dụ, chúng ta có thể lên một danh sách những task để tổ chức thời gian tốt hơn. Ví dụ:

By 12 p.m. today, I need to do the following tasks: take out the garbage, walk my dog and go shopping. (Trước 12 giờ trưa nay tôi cần làm những việc sau: đổ rác, dẫn chó đi dạo, và đi chợ)

Task và assignment cũng thường dùng trong các tình huống công việc. Sếp của bạn có thể nói:

Your assignment is to finish all three tasks before the end of the day. (Nhiệm vụ của bạn là hoàn thành cả ba việc trước khi hết ngày)

Woman hands put stickers on software scrum agile board Premium Photo
Mỗi ngày chúng ta có nhiều tasks để làm nhằm đạt được một mục tiêu nào đó

Hy vọng với những giải thích phía trên sẽ giúp các bạn phân biệt giữa task và assignment cách dễ dàng hơn. Đây là nhóm dịch thuật Lightway trong chuyên mục văn phạm trực tuyến được cung cấp miễn phí tới các bạn.

5/5 - (13 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *