Văn Phạm Mỗi Ngày

Tiếng Anh báo chí | shore up và rush through

124 views

From AP News

Trump tries to shore up support from big business, Iowans

DES MOINES, Iowa (AP)

Tổng thống Trump đang mất đi sự ủng hộ từ giới doanh nghiệp

President Donald Trump on Wednesday sought to shore up support from constituencies that not so long ago he thought he had in the bag: big business and voters in the red state of Iowa.

Hôm thứ Tư tổng thống Donald Trump đã tìm cách cứu vãn sự ủng hộ từ các nhóm cử tri mà mới ít lâu trước đây ông nghĩ rằng mình vốn nắm chắc trong tay: doanh nghiệp lớn và các cử tri tại bang đỏ Iowa

Shore-up: [phase verd]: hỗ trợ hoặc chống đỡ một điều gì đó đang xảy ra vấn đề hoặc sắp sửa thất bại; chống đỡ một bức tường sắp đổ chẳng hạn. Trong câu này sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn dành cho Trump đang thay đổi và mất dần, nên ông tìm cách shore up lại, tức là cứu vãn, vực dậy, sự ủng hộ vốn có.

Constituency: là một nhóm người, hoặc khu vực, những người có quyền bỏ phiếu.

In a morning address to business leaders, he expressed puzzlement that they would even consider supporting his Democratic challenger, Joe Biden, arguing that his own leadership was a better bet for a strong economy. The president was set to campaign later Wednesday in Iowa, a state he won handily in 2016 but where Biden is making a late push.

Trong buổi sáng gặp gỡ những lãnh đạo doanh nghiệp, ông bày tỏ sự hoang mang rằng rốt cuộc thì họ cũng nghĩ tới việc ủng hộ đối thủ đảng Cộng hòa của ông, Joe Biden, với lập luận rằng cách lãnh đạo của ông ấy sẽ là canh bạc dễ ăn hơn cho một nền kinh tế mạnh. Sau đó tổng thống đã bắt đầu chiến dịch ngày thứ Tư tại Iowa, một bang mà ông đã thắng dễ dàng năm 2016 nhưng cũng là nơi Biden đang tạo ra một cú hích mới đây.

Biden, ứng viên đảng Cộng Hòa đang khởi sắc

Biden, for his part, held a virtual fundraiser from Wilmington, Delaware, and was delivering pretaped remarks to American Muslims in the evening. He did not have any public campaign events scheduled, unusual for just 20 days out from Election Day.

Về phần mình, Biden đã có trong tay một nhà đóng góp thật sự từ Wilmington, đó là Delaware, và đang phát đi những bình luận thu trước đến người Hồi giáo gốc Mỹ vào buổi tối. Ông không có bất kỳ chiến dịch đại chúng nào được lên lịch, điều bất thường khi chi còn 20 ngày sẽ đến Ngày Bầu Cử.

The Democratic nominee used his appearance at the fundraiser to say that Trump was trying to rush through Amy Coney Barrett, his nominee for the Supreme Court, to help his efforts to repeal the Obama health care law, calling that “an abuse of power.”

Ứng viên đảng Cộng Hòa đã sử dụng sự xuất hiện của mình tại đơn vị quyên góp để nói rằng Trump đang cố đẩy nhanh cho Amy Coney Barrett, ứng viên của ông cho vị trí Chánh án Tối cao, nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực bãi bỏ đạo luật y tế Obama của ông, gọi đó là “một sự lạm dụng quyền lực”

Rush through: thúc đẩy một cái gì đó cho nó diễn ra nhanh hơn bình thường. Ở đây Trump đang cố gắng đẩy nhanh tiến trình pháp lý để giúp cho Amy Coney Barrett được nhanh chóng ngồi vào ghế Chánh án Tối cao.

Biden was expected to spend much of the day preparing for a town-hall-style TV appearance in battleground Pennsylvania on Thursday, which was to have been the night of the second presidential debate.

Biden được kỳ vọng sẽ dành phần lớn ngày này để chuẩn bị cho một buổi xuất hiện tiếp xúc cử tri trên sóng truyền hình tại mặt trận Pennsylvania vào ngày thứ Năm, là buổi tối tranh luận tổng thống lần 2.

Town hall meeting: là một hình thức tiếp xúc cử tri của các ứng viên tổng thống trong đó họ sẽ gặp gỡ cử tri của mình, lắng nghe những mối quan tâm của họ và trao đổi về chính sách. Từ ngày xưa những buổi tiếp xúc như vậy thường diễn ra trong tòa thị chính, nên được gọi là Town hall meeting. Trong bài này đang nói tới việc Biden sẽ tiếp xúc cử tri qua sóng truyền hình. Từ town hall được dùng với nghĩa ‘tiếp xúc cử tri’.

Instead, the candidates will have dueling town halls on network television — Trump’s in Miami and sponsored by NBC News, Biden’s in Philadelphia and on ABC. Trump backed out of plans for the originally scheduled presidential faceoff after debate organizers last week shifted the format to a virtual event following Trump’s coronavirus diagnosis.

Thay vào đó, các ứng viên sẽ có cuộc tiếp xúc cử tri đọ sức tay đôi – Trump tại Miami do đài NBC chủ trì, còn Biden tại Philadelphia trên đài ABC. Trump đã bãi bỏ các kế hoạch tranh luận tổng thống như dự kiến ban đầu sau khi các nhà tổ chức tranh luận hồi tuần trước đã thay đổi định dạng sang sự kiện ảo theo sau chẩn đoán coronavirus của Trump.

Trump nhắc nhở giới doanh nghiệp

Trump used his economic address Wednesday to play up his administration’s commitment to lowering taxes and deregulation of industry, and he didn’t hide his frustration with signs that some in the business community are tilting to Biden.

Trump đã sử dụng buổi tiếp đón kinh tế hôm thứ Tư để nhấn mạnh đến cam kết chính phủ sẽ giảm thuế và bãi bỏ quy định công nghiệp, và ông không hề che giấu sự thất vọng trước các dấu hiệu cho thấy một số đơn vị trong cộng đồng doanh nghiệp đã nghiêng về Biden

“I know I’m speaking to some Democrats, and some of you are friends of mine,” Trump said in a virtual address to the Economic Clubs of New York, Florida, Washington, D.C., Chicago, Pittsburgh and Sheboygan, Wisconsin. Should Biden be elected, he continued, “You will see things happen that will not make you happy. I don’t understand your thinking.”

“Tôi biết tôi đang nói với những người theo Cộng Hòa, vài người trong số các bạn là bạn của tôi.” Trump nói trong buổi tiếp chuyện trực tuyến với các câu lạc bộ kinh tế tại New York, Florida, Washington, D.C., Chicago, Pittsburgh and Sheboygan, Wisconsin. Biden nên được bầu ư? Ông tiếp tục, “rồi các bạn sẽ thấy điều xảy ra sẽ không làm các bạn vui đâu. Tôi không hiểu suy nghĩ của các bạn.”

The former vice president has collected more than $50 million in campaign contributions from donors in the securities and investment sectors, according to the private nonpartisan Center for Responsive Politics. During his decades in the Senate representing Delaware, a center for the credit card and banking industries, Biden built relationships and a voting record in the business sector that has raised suspicion on the left but provides Wall Street with a measure of ease at the prospect of a Biden administration.

Nguyên phó tổng thống đã thu về hơn 50 triệu đô-la trong các chiến dịch quyên góp từ những mạnh thường quân thuộc các ngành đầu tư và an ninh, theo Trung tâm Quan sát Chính trị. Trong suốt các thập niên làm việc tại Thượng Nghị Viện trong tư cách đại biểu của Delaware, trung tâm các ngành công nghiệp ngân hàng và thẻ tín dụng, Biden đã xây dựng các mối quan hệ và một lực lượng cử tri trong mảng kinh doanh này vốn đang gia tăng sự hoài nghi lên cánh tả nhưng mang lại cho Wall Street một biện pháp xoa dịu với kỳ vọng vào một chính quyền thuộc Biden.

Center for Responsive Politics: một trung tâm phi đảng phái và phi chính phủ có trụ sở thủ đo Washington. Trung tâm này chuyên nghiên cứu và theo dõi tác động của tiền bạc và vận động hành lang đối với việc bầu cử và các chính sách công.

Voting record: nghĩa đen là hồ sơ bầu cư, lưu trữ thông tin của tất cả các cử tri (như tên tuổi, số cmnd, bầu cho ai…), ở đây đang nói Biden đã xây dựng được một hồ sơ bầu cử gồm những người ủng hộ ông nên dịch là lực lượng cử tri.

Đánh giá

BÀI LIÊN QUAN

Bạn có bình luận gì không?

Item added to cart.
0 items - 0VND