Phân biệt ever và never

phân biệt ever và never

Phân biệt ever never. Hai từ này có khi nào làm bạn thấy bối rối trong việc sử dụng chúng không? Cùng nhóm dịch thuật Lightway tìm hiểu xem chúng khác nhau thế nào nhé.

Ever

Ever là một trạng ngữ, nên nó sẽ tác động đến nghĩa của một động từ. Nghĩa đơn giản của ever là “ít nhất một lần”. Nó cũng có thể mang nghĩa at all times (luôn luôn). Các chuyên gia ngôn ngữ nói rằng ever chỉ xuất hiện trong câu có tính chất phủ định. Ví dụ:

She didn’t ever call back. (Cô ta chưa bao giờ gọi tôi)

Nghĩa tương tự như nói: She did not call at all times (Cô ta chưa khi nào gọi tôi cả).

Bạn cũng sẽ thấy ever xuất hiện trong câu hỏi.

Have you ever seen the northern lights?

Bạn đã từng thấy cực quang chưa?

Nghĩa tương tự như nói: Have you seen the northern lights at least once? (Bạn đã thấy cực quang một lần nào chưa?)

Nhưng trong nhưng câu hỏi ấy thì có hàm ẩn nghĩa phủ định không? Các chuyên gia văn phạm nói rằng khi bạn hỏi một câu hỏi thì câu trả lời rất có thể là phủ định. Và ever thường được dùng trong những kiểu câu hỏi như thế.

Ever cũng có thể diễn tả ý hoài nghi, như câu:

If you ever see that man again, ask his name.

Nếu bạn có gặp lại ông ta, hãy hỏi tên ổng.

Người nói không chắc chắn là liệu người nghe có gặp lại người đàn ông đó hay không.

Có thể bạn quan tâm:

Sự khác nhau giữa ask và demand

Sự khác nhau giữa Very và Too

Never

Mặt khác, never đã bao hàm sẵn nghĩa phủ định nên nó sẽ nằm trong những câu có cấu trúc khẳng định. Never cũng là một trạng ngữ, và nó có nghĩa là not ever hay not at any time (chưa từng).

I have never seen such a beautiful sky.

Tôi chưa từng thấy một bầu trời đẹp đến vậy.

Một điểm khác nhau nữa đó là bạn có thể dùng never như một câu trả lời ngắn gọn, còn ever thì không dùng thế được. Ví dụ:

A: You copied my work.

Bạn sao chép tác phẩm của tôi đấy ư?

B: Me? Never!

Tôi ư? Chưng từng nhé!

Và đó là bài học của chúng ta hôm nay. Chào tạm biệt tất cả các bạn.

5/5 - (3 votes)
Rakuten Marketing Welcome Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *